Δουλεύει το Huawei P40 Pro στη χώρα Βραζιλία;

Ελέγξτε τη συμβατότητα των ζωνών συχνοτήτων του Huawei P40 Pro με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Βραζιλία

Συμβατότητα του Huawei P40 Pro με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Βραζιλία

Συμβατότητα του Huawei P40 Pro με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας ΒραζιλίαHuawei P40 Pro Προβολή τεχνικού δελτίου

Country: ΒραζιλίαΚάλυψη στη χώρα Βραζιλία

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 8GB · 256GB · NX9
8GB · 128GB · NX9
 • 5G
  5 από τα 6
  • n1 (2100)
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
  • n40 (2300)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  3 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  4 από τα 4
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
 • 5G
  4 από τα 6
  • n1 (2100)
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
  • n40 (2300)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  3 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  4 από τα 4
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Κίνα 8GB · 128GB · AN00
8GB · 256GB · AN00
8GB · 512GB · AN00
 • 5G
  3 από τα 6
  • n1 (2100)
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
  • n40 (2300)
  • n78 (3500)
 • 4G
  4 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  3 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  4 από τα 4
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΒραζιλίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

Δεν είναι απαραίτητο να υποστηρίζονται όλες οι ζώνες για να υπάρχει κάλυψη στους διάφορους τύπους δικτύων. Για παράδειγμα, αν δεν υποστηρίζεται μια ζώνη, μπορεί να μην έχετε κάλυψη 4G σε αγροτικές περιοχές ή να έχετε κακή κάλυψη μέσα σε κτίρια, αλλά θα έχετε κάλυψη χωρίς προβλήματα στις πόλεις.

Στη σελίδα αυτή θα σας δείξουμε τη συμβατότητα του Huawei P40 Pro με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της χώρας Βραζιλία και με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα Βραζιλία.

Λάβετε υπόψη ότι για να έχετε μια τέλεια κάλυψη, το ιδανικό είναι να έχει το Huawei P40 Pro όλες τις συχνότητες όλων των δικτύων που χρησιμοποιούνται στη χώρα Βραζιλία. Ωστόσο, αν το Huawei P40 Pro δεν διαθέτει κάποια από τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σε αυτό το δίκτυο, αλλά η κάλυψη μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές.

Συμβατότητα του Huawei P40 Pro με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Βραζιλία

Συμβατότητα του Huawei P40 Pro με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας ΒραζιλίαHuawei P40 Pro Προβολή τεχνικού δελτίου

VivoVivo

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 8GB · 256GB · NX9
8GB · 128GB · NX9
 • 5G
  3 από τα 3
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  4 από τα 4
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
 • 5G
  2 από τα 3
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  4 από τα 4
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Κίνα 8GB · 128GB · AN00
8GB · 256GB · AN00
8GB · 512GB · AN00
 • 5G
  1 από τα 3
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
 • 4G
  4 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  4 από τα 4
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΒραζιλίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

ClaroClaro

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 8GB · 256GB · NX9
8GB · 128GB · NX9
 • 5G
  2 από τα 3
  • n7 (2600)
  • n40 (2300)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
 • 5G
  1 από τα 3
  • n7 (2600)
  • n40 (2300)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Κίνα 8GB · 128GB · AN00
8GB · 256GB · AN00
8GB · 512GB · AN00
 • 5G
  1 από τα 3
  • n7 (2600)
  • n40 (2300)
  • n78 (3500)
 • 4G
  4 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΒραζιλίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

OiOi

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 8GB · 256GB · NX9
8GB · 128GB · NX9
 • 5G
  1 από τα 1
  • n1 (2100)
 • 4G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
 • 3G
  1 από τα 1
  • B1 (2100)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
 • 5G
  1 από τα 1
  • n1 (2100)
 • 4G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
 • 3G
  1 από τα 1
  • B1 (2100)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Κίνα 8GB · 128GB · AN00
8GB · 256GB · AN00
8GB · 512GB · AN00
 • 5G
  1 από τα 1
  • n1 (2100)
 • 4G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
 • 3G
  1 από τα 1
  • B1 (2100)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΒραζιλίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

TIMTIM

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 8GB · 256GB · NX9
8GB · 128GB · NX9
 • 5G
  4 από τα 4
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  3 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
 • 5G
  3 από τα 4
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  3 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Κίνα 8GB · 128GB · AN00
8GB · 256GB · AN00
8GB · 512GB · AN00
 • 5G
  2 από τα 4
  • n3 (1800)
  • n7 (2600)
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  2 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  3 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΒραζιλίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

AlgarAlgar

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 8GB · 256GB · NX9
8GB · 128GB · NX9
 • 5G
  Μη διαθέσιμο
  • 4G
   2 από τα 2
   • B3 (1800)
   • B28a (700)
  • 3G
   1 από τα 1
   • B1 (2100)
  • 2G
   Μη διαθέσιμο
   Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
   • 5G
    Μη διαθέσιμο
    • 4G
     2 από τα 2
     • B3 (1800)
     • B28a (700)
    • 3G
     1 από τα 1
     • B1 (2100)
    • 2G
     Μη διαθέσιμο
     Κίνα 8GB · 128GB · AN00
     8GB · 256GB · AN00
     8GB · 512GB · AN00
     • 5G
      Μη διαθέσιμο
      • 4G
       1 από τα 2
       • B3 (1800)
       • B28a (700)
      • 3G
       1 από τα 1
       • B1 (2100)
      • 2G
       Μη διαθέσιμο
       Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

       NextelNextel

       Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
       Global 8GB · 256GB · NX9
       8GB · 128GB · NX9
       • 5G
        Μη διαθέσιμο
        • 4G
         1 από τα 1
         • B3 (1800)
        • 3G
         1 από τα 1
         • B1 (2100)
        • 2G
         Μη διαθέσιμο
         Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
         • 5G
          Μη διαθέσιμο
          • 4G
           1 από τα 1
           • B3 (1800)
          • 3G
           1 από τα 1
           • B1 (2100)
          • 2G
           Μη διαθέσιμο
           Κίνα 8GB · 128GB · AN00
           8GB · 256GB · AN00
           8GB · 512GB · AN00
           • 5G
            Μη διαθέσιμο
            • 4G
             1 από τα 1
             • B3 (1800)
            • 3G
             1 από τα 1
             • B1 (2100)
            • 2G
             Μη διαθέσιμο
             Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Βραζιλία

             SercomtelSercomtel

             Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
             Global 8GB · 256GB · NX9
             8GB · 128GB · NX9
             • 5G
              Μη διαθέσιμο
              • 4G
               Μη διαθέσιμο
               • 3G
                2 από τα 2
                • B1 (2100)
                • B5 (850)
               • 2G
                Μη διαθέσιμο
                Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
                • 5G
                 Μη διαθέσιμο
                 • 4G
                  Μη διαθέσιμο
                  • 3G
                   2 από τα 2
                   • B1 (2100)
                   • B5 (850)
                  • 2G
                   Μη διαθέσιμο
                   Κίνα 8GB · 128GB · AN00
                   8GB · 256GB · AN00
                   8GB · 512GB · AN00
                   • 5G
                    Μη διαθέσιμο
                    • 4G
                     Μη διαθέσιμο
                     • 3G
                      2 από τα 2
                      • B1 (2100)
                      • B5 (850)
                     • 2G
                      Μη διαθέσιμο

                      Ζώνες συχνοτήτων του Huawei P40 Pro

                      Ζώνες συχνοτήτων του Huawei P40 ProHuawei P40 Pro Προβολή τεχνικού δελτίου

                      5G

                      Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
                      Global 8GB · 256GB · NX9
                      8GB · 128GB · NX9
                      • n1 (2100)
                      • n28a (700)
                      • n28b (700)
                      • n3 (1800)
                      • n38 (2600)
                      • n41 (2500)
                      • n7 (2600)
                      • n77 (3700)
                      • n78 (3500)
                      • n79 (4700)
                      Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
                      • n1 (2100)
                      • n28a (700)
                      • n28b (700)
                      • n3 (1800)
                      • n38 (2600)
                      • n41 (2500)
                      • n5 (850)
                      • n66 (1700)
                      • n77 (3700)
                      • n78 (3500)
                      • n79 (4700)
                      Κίνα 8GB · 128GB · AN00
                      8GB · 256GB · AN00
                      8GB · 512GB · AN00
                      • n1 (2100)
                      • n3 (1800)
                      • n41 (2500)
                      • n77 (3700)
                      • n78 (3500)
                      • n79 (4700)

                      4G LTE

                      Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
                      Global 8GB · 256GB · NX9
                      8GB · 128GB · NX9
                      • B1 (2100)
                      • B12 (700)
                      • B17 (700)
                      • B18 (800)
                      • B19 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B20 (800)
                      • B26 (850)
                      • B28a (700)
                      • B28b (700)
                      • B3 (1800)
                      • B32 (1500)
                      • B34 (TDD 2100)
                      • B38 (TDD 2600)
                      • B39 (TDD 1900)
                      • B4 (1700/2100 AWS 1)
                      • B40 (TDD 2300)
                      • B41 (TDD 2500)
                      • B5 (850)
                      • B6 (800)
                      • B7 (2600)
                      • B8 (900)
                      • B9 (1800)
                      Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
                      • B1 (2100)
                      • B12 (700)
                      • B17 (700)
                      • B18 (800)
                      • B19 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B20 (800)
                      • B26 (850)
                      • B28a (700)
                      • B28b (700)
                      • B3 (1800)
                      • B34 (TDD 2100)
                      • B38 (TDD 2600)
                      • B39 (TDD 1900)
                      • B4 (1700/2100 AWS 1)
                      • B40 (TDD 2300)
                      • B41 (TDD 2500)
                      • B5 (850)
                      • B6 (800)
                      • B66 (1700)
                      • B7 (2600)
                      • B8 (900)
                      • B9 (1800)
                      Κίνα 8GB · 128GB · AN00
                      8GB · 256GB · AN00
                      8GB · 512GB · AN00
                      • B1 (2100)
                      • B12 (700)
                      • B17 (700)
                      • B18 (800)
                      • B19 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B20 (800)
                      • B26 (850)
                      • B3 (1800)
                      • B34 (TDD 2100)
                      • B38 (TDD 2600)
                      • B39 (TDD 1900)
                      • B4 (1700/2100 AWS 1)
                      • B40 (TDD 2300)
                      • B41 (TDD 2500)
                      • B5 (850)
                      • B6 (800)
                      • B7 (2600)
                      • B8 (900)
                      • B9 (1800)

                      3G

                      Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
                      Global 8GB · 256GB · NX9
                      8GB · 128GB · NX9
                      • B1 (2100)
                      • B19 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B4 (1700/2100 AWS A-F)
                      • B5 (850)
                      • B6 (800)
                      • B8 (900)
                      Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
                      • B1 (2100)
                      • B19 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B4 (1700/2100 AWS A-F)
                      • B5 (850)
                      • B6 (800)
                      • B8 (900)
                      Κίνα 8GB · 128GB · AN00
                      8GB · 256GB · AN00
                      8GB · 512GB · AN00
                      • B1 (2100)
                      • B19 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B4 (1700/2100 AWS A-F)
                      • B5 (850)
                      • B6 (800)
                      • B8 (900)

                      2G

                      Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
                      Global 8GB · 256GB · NX9
                      8GB · 128GB · NX9
                      • B2 (1900)
                      • B3 (1800)
                      • B5 (850)
                      • B8 (900)
                      Βόρεια Αμερική 8GB · 256GB · N04
                      • B2 (1900)
                      • B3 (1800)
                      • B5 (850)
                      • B8 (900)
                      Κίνα 8GB · 128GB · AN00
                      8GB · 256GB · AN00
                      8GB · 512GB · AN00
                      • CDMA BC0 (800)
                      • B2 (1900)
                      • B3 (1800)
                      • B5 (850)
                      • B8 (900)

                      Ελέγξτε την κάλυψη του Huawei P40 Pro σε άλλες χώρες

                      Επιλέξτε μια έκδοση

                      Δεν παρέχεται εγγύηση για τις πληροφορίες εντός του παρόντος ιστοτόπου. Η Kimovil δε φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις και πάσης φύσεως λοιπά σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στις δημοσιευόμενες πληροφορίες. Κάθε είδους εγγύηση που αφορά αυτές τις πληροφορίες απορρίπτεται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του εν λόγω ιστοτόπου, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση. Οι εμπορικές επωνυμίες, οι επωνυμίες και τα λογότυπα των κατασκευαστών των συσκευών, του λογισμικού, κλπ αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

                      Αναφορά σφάλματος.