Δουλεύει το Samsung Galaxy A52s 5G στη χώρα Ισραήλ;

Ελέγξτε τη συμβατότητα των ζωνών συχνοτήτων του Samsung Galaxy A52s 5G με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Ισραήλ

Συμβατότητα του Samsung Galaxy A52s 5G με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Ισραήλ

Συμβατότητα του Samsung Galaxy A52s 5G με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας ΙσραήλSamsung Galaxy A52s 5G Προβολή τεχνικού δελτίου

Country: ΙσραήλΚάλυψη στη χώρα Ισραήλ

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  6 από τα 6
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  3 από τα 4
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  6 από τα 6
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  3 από τα 4
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

Δεν είναι απαραίτητο να υποστηρίζονται όλες οι ζώνες για να υπάρχει κάλυψη στους διάφορους τύπους δικτύων. Για παράδειγμα, αν δεν υποστηρίζεται μια ζώνη, μπορεί να μην έχετε κάλυψη 4G σε αγροτικές περιοχές ή να έχετε κακή κάλυψη μέσα σε κτίρια, αλλά θα έχετε κάλυψη χωρίς προβλήματα στις πόλεις.

Στη σελίδα αυτή θα σας δείξουμε τη συμβατότητα του Samsung Galaxy A52s 5G με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της χώρας Ισραήλ και με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα Ισραήλ.

Λάβετε υπόψη ότι για να έχετε μια τέλεια κάλυψη, το ιδανικό είναι να έχει το Samsung Galaxy A52s 5G όλες τις συχνότητες όλων των δικτύων που χρησιμοποιούνται στη χώρα Ισραήλ. Ωστόσο, αν το Samsung Galaxy A52s 5G δεν διαθέτει κάποια από τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σε αυτό το δίκτυο, αλλά η κάλυψη μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές.

Συμβατότητα του Samsung Galaxy A52s 5G με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Ισραήλ

Συμβατότητα του Samsung Galaxy A52s 5G με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας ΙσραήλSamsung Galaxy A52s 5G Προβολή τεχνικού δελτίου

CellcomCellcom

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

Golan TelecomGolan Telecom

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

Hot MobileHot Mobile

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

PartnerPartner

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  4 από τα 4
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  4 από τα 4
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

We4GWe4G

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  3 από τα 3
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 3
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
 • 2G
  1 από τα 1
  • B3 (1800)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

019 Mobile019 Mobile

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
8GB · 256GB · SM-A528B
 • 5G
  2 από τα 2
  • n28a (700)
  • n78 (3500)
 • 4G
  5 από τα 5
  • B1 (2100)
  • B3 (1800)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
  • B32 (1500)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B8 (900)
 • 2G
  2 από τα 2
  • B3 (1800)
  • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

PelephonePelephone

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
6GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 128GB · SM-A528B/DS
8GB · 256GB · SM-A528B/DS
 • 5G
  1 από τα 1
  • n78 (3500)
 • 4G
  4 από τα 4
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B28a (700)
 • 3G
  2 από τα 2
  • B1 (2100)
  • B5 (850)
 • 2G
  Μη διαθέσιμο
  Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
  8GB · 256GB · SM-A528B
  • 5G
   1 από τα 1
   • n78 (3500)
  • 4G
   4 από τα 4
   • B3 (1800)
   • B5 (850)
   • B7 (2600)
   • B28a (700)
  • 3G
   2 από τα 2
   • B1 (2100)
   • B5 (850)
  • 2G
   Μη διαθέσιμο
   Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

   Rami LevyRami Levy

   Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
   Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
   6GB · 128GB · SM-A528B/DS
   8GB · 128GB · SM-A528B/DS
   8GB · 256GB · SM-A528B/DS
   • 5G
    1 από τα 1
    • n78 (3500)
   • 4G
    4 από τα 4
    • B3 (1800)
    • B5 (850)
    • B7 (2600)
    • B28a (700)
   • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B5 (850)
   • 2G
    Μη διαθέσιμο
    Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
    8GB · 256GB · SM-A528B
    • 5G
     1 από τα 1
     • n78 (3500)
    • 4G
     4 από τα 4
     • B3 (1800)
     • B5 (850)
     • B7 (2600)
     • B28a (700)
    • 3G
     2 από τα 2
     • B1 (2100)
     • B5 (850)
    • 2G
     Μη διαθέσιμο
     Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΙσραήλΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Ισραήλ

     Ζώνες συχνοτήτων του Samsung Galaxy A52s 5G

     Ζώνες συχνοτήτων του Samsung Galaxy A52s 5GSamsung Galaxy A52s 5G Προβολή τεχνικού δελτίου

     5G

     Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
     Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
     6GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 256GB · SM-A528B/DS
     • n1 (2100)
     • n20 (800)
     • n28a (700)
     • n28b (700)
     • n3 (1800)
     • n38 (2600)
     • n40 (2300)
     • n41 (2500)
     • n5 (850)
     • n66 (1700)
     • n7 (2600)
     • n78 (3500)
     • n8 (900)
     Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
     8GB · 256GB · SM-A528B
     • n1 (2100)
     • n20 (800)
     • n28a (700)
     • n28b (700)
     • n3 (1800)
     • n38 (2600)
     • n40 (2300)
     • n41 (2500)
     • n5 (850)
     • n66 (1700)
     • n7 (2600)
     • n78 (3500)
     • n8 (900)

     4G LTE

     Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
     Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
     6GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 256GB · SM-A528B/DS
     • B1 (2100)
     • B12 (700)
     • B17 (700)
     • B2 (1900)
     • B20 (800)
     • B26 (850)
     • B28a (700)
     • B28b (700)
     • B3 (1800)
     • B32 (1500)
     • B38 (TDD 2600)
     • B40 (TDD 2300)
     • B41 (TDD 2500)
     • B5 (850)
     • B66 (1700)
     • B7 (2600)
     • B8 (900)
     Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
     8GB · 256GB · SM-A528B
     • B1 (2100)
     • B12 (700)
     • B17 (700)
     • B2 (1900)
     • B20 (800)
     • B26 (850)
     • B28a (700)
     • B28b (700)
     • B3 (1800)
     • B32 (1500)
     • B38 (TDD 2600)
     • B4 (1700/2100 AWS 1)
     • B40 (TDD 2300)
     • B41 (TDD 2500)
     • B5 (850)
     • B66 (1700)
     • B7 (2600)
     • B8 (900)

     3G

     Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
     Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
     6GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 256GB · SM-A528B/DS
     • B1 (2100)
     • B2 (1900)
     • B4 (1700/2100 AWS A-F)
     • B5 (850)
     • B8 (900)
     Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
     8GB · 256GB · SM-A528B
     • B1 (2100)
     • B2 (1900)
     • B4 (1700/2100 AWS A-F)
     • B5 (850)
     • B8 (900)

     2G

     Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
     Global 6GB · 256GB · SM-A528B/DS
     6GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 128GB · SM-A528B/DS
     8GB · 256GB · SM-A528B/DS
     • B2 (1900)
     • B3 (1800)
     • B5 (850)
     • B8 (900)
     Latam 6GB · 128GB · SM-A528B
     8GB · 256GB · SM-A528B
     • B2 (1900)
     • B3 (1800)
     • B5 (850)
     • B8 (900)
     Επιλέξτε μια έκδοση

     Δεν παρέχεται εγγύηση για τις πληροφορίες εντός του παρόντος ιστοτόπου. Η Kimovil δε φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις και πάσης φύσεως λοιπά σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στις δημοσιευόμενες πληροφορίες. Κάθε είδους εγγύηση που αφορά αυτές τις πληροφορίες απορρίπτεται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του εν λόγω ιστοτόπου, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση. Οι εμπορικές επωνυμίες, οι επωνυμίες και τα λογότυπα των κατασκευαστών των συσκευών, του λογισμικού, κλπ αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

     Αναφορά σφάλματος.