Δουλεύει το LG K22 στη χώρα Πολωνία;

Ελέγξτε τη συμβατότητα των ζωνών συχνοτήτων του LG K22 με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Πολωνία

Συμβατότητα του LG K22 με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Πολωνία

Συμβατότητα του LG K22 με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας ΠολωνίαLG K22 Προβολή τεχνικού δελτίου

Country: ΠολωνίαΚάλυψη στη χώρα Πολωνία

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • 5G
    0 από τα 4
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
    • n78 (3500)
  • 4G
    4 από τα 6
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B20 (800)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • 5G
    0 από τα 4
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
    • n78 (3500)
  • 4G
    5 από τα 6
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B20 (800)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • 5G
    0 από τα 4
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
    • n78 (3500)
  • 4G
    5 από τα 6
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B20 (800)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • 5G
    0 από τα 4
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
    • n78 (3500)
  • 4G
    6 από τα 6
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B20 (800)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • 5G
    0 από τα 4
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
    • n78 (3500)
  • 4G
    3 από τα 6
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B20 (800)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΠολωνίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Πολωνία

Δεν είναι απαραίτητο να υποστηρίζονται όλες οι ζώνες για να υπάρχει κάλυψη στους διάφορους τύπους δικτύων. Για παράδειγμα, αν δεν υποστηρίζεται μια ζώνη, μπορεί να μην έχετε κάλυψη 4G σε αγροτικές περιοχές ή να έχετε κακή κάλυψη μέσα σε κτίρια, αλλά θα έχετε κάλυψη χωρίς προβλήματα στις πόλεις.

Στη σελίδα αυτή θα σας δείξουμε τη συμβατότητα του LG K22 με τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας της χώρας Πολωνία και με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας που παρέχουν υπηρεσίες στη χώρα Πολωνία.

Λάβετε υπόψη ότι για να έχετε μια τέλεια κάλυψη, το ιδανικό είναι να έχει το LG K22 όλες τις συχνότητες όλων των δικτύων που χρησιμοποιούνται στη χώρα Πολωνία. Ωστόσο, αν το LG K22 δεν διαθέτει κάποια από τις ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί σε αυτό το δίκτυο, αλλά η κάλυψη μπορεί να είναι περιορισμένη σε ορισμένες περιοχές.

Συμβατότητα του LG K22 με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας Πολωνία

Συμβατότητα του LG K22 με τις εταιρείες κινητής τηλεφωνίας της χώρας ΠολωνίαLG K22 Προβολή τεχνικού δελτίου

Aero2Aero2

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    4 από τα 5
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    1 από τα 1
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    5 από τα 5
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    1 από τα 1
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    5 από τα 5
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    1 από τα 1
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    5 από τα 5
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    1 από τα 1
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    3 από τα 5
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B8 (900)
    • B38 (TDD 2600)
  • 3G
    1 από τα 1
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΠολωνίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Πολωνία

OrangeOrange

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    2 από τα 3
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    2 από τα 3
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    2 από τα 3
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    3 από τα 3
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    2 από τα 3
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΠολωνίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Πολωνία

Play P4Play P4

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    4 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • 5G
    0 από τα 1
    • n1 (2100)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΠολωνίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Πολωνία

T-MobileT-Mobile

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    4 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • 5G
    0 από τα 2
    • n1 (2100)
    • n78 (3500)
  • 4G
    3 από τα 4
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
    • B20 (800)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΠολωνίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Πολωνία

Plus+Plus+

Εμπορική ζώνηΈκδοσηΚάλυψη
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • 5G
    0 από τα 3
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
  • 4G
    3 από τα 3
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • 5G
    0 από τα 3
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
  • 4G
    3 από τα 3
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • 5G
    0 από τα 3
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
  • 4G
    3 από τα 3
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • 5G
    0 από τα 3
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
  • 4G
    3 από τα 3
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • 5G
    0 από τα 3
    • n1 (2100)
    • n38 (2600)
    • n41 (2500)
  • 4G
    3 από τα 3
    • B1 (2100)
    • B3 (1800)
    • B7 (2600)
  • 3G
    2 από τα 2
    • B1 (2100)
    • B8 (900)
  • 2G
    2 από τα 2
    • B3 (1800)
    • B8 (900)
Δείτε τηλέφωνα συμβατά με 5G από τη ΠολωνίαΔείτε τηλέφωνα συμβατά με 4G από τη Πολωνία

Ζώνες συχνοτήτων του LG K22

Ζώνες συχνοτήτων του LG K22LG K22 Προβολή τεχνικού δελτίου

5G

Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
--
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW --
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW --
Global 2GB · 32GB · K200BMW --
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW --

4G LTE

Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • B1 (2100)
  • B2 (1900)
  • B28a (700)
  • B28b (700)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • B1 (2100)
  • B12 (700)
  • B17 (700)
  • B2 (1900)
  • B28a (700)
  • B28b (700)
  • B3 (1800)
  • B38 (TDD 2600)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • B1 (2100)
  • B12 (700)
  • B17 (700)
  • B2 (1900)
  • B28a (700)
  • B28b (700)
  • B3 (1800)
  • B38 (TDD 2600)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)
  • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • B1 (2100)
  • B20 (800)
  • B3 (1800)
  • B38 (TDD 2600)
  • B7 (2600)
  • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • B1 (2100)
  • B28a (700)
  • B28b (700)
  • B3 (1800)
  • B40 (TDD 2300)
  • B5 (850)
  • B7 (2600)

3G

Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • B1 (2100)
  • B2 (1900)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • B1 (2100)
  • B2 (1900)
  • B4 (1700/2100 AWS A-F)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • B1 (2100)
  • B2 (1900)
  • B4 (1700/2100 AWS A-F)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • B1 (2100)
  • B2 (1900)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • B1 (2100)
  • B2 (1900)
  • B4 (1700/2100 AWS A-F)
  • B5 (850)
  • B8 (900)

2G

Εμπορική ζώνηΈκδοσηζώνες
Βραζιλία 2GB · 32GB · LM-X520BMW
3GB · 64GB · LM-X520BMW
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Latam 2GB · 32GB · LMK200HMW
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Αμερική 3GB · 64GB · LMK200HAW
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Global 2GB · 32GB · K200BMW
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)
Βραζιλία 3GB · 64GB · LMK200BAW
  • B2 (1900)
  • B3 (1800)
  • B5 (850)
  • B8 (900)

Ελέγξτε την κάλυψη του LG K22 σε άλλες χώρες

Επιλέξτε μια έκδοση

Δεν παρέχεται εγγύηση για τις πληροφορίες εντός του παρόντος ιστοτόπου. Η Kimovil δε φέρει ευθύνη για τυχόν ανακρίβειες, παραλείψεις και πάσης φύσεως λοιπά σφάλματα που μπορεί να υπάρχουν στις δημοσιευόμενες πληροφορίες. Κάθε είδους εγγύηση που αφορά αυτές τις πληροφορίες απορρίπτεται. Απαγορεύεται η αναπαραγωγή του συνόλου ή μέρους του εν λόγω ιστοτόπου, με οποιαδήποτε μορφή ή μέσο χωρίς την πρότερη γραπτή έγκριση. Οι εμπορικές επωνυμίες, οι επωνυμίες και τα λογότυπα των κατασκευαστών των συσκευών, του λογισμικού, κλπ αποτελούν ιδιοκτησία των αντίστοιχων κατόχων τους.

Αναφορά σφάλματος.