δισκία με το λειτουργικό σύστημα Android 4.4.2 KitKat

Λίστα δισκία που λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα Android 4.4.2 KitKat.