δισκία με το λειτουργικό σύστημα Android 4.4 KitKat

Λίστα δισκία που λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα Android 4.4 KitKat.