δισκία με το λειτουργικό σύστημα Doke OS 1.0 (Android 11)

Λίστα δισκία που λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα Doke OS 1.0 (Android 11).