δισκία με μνήμη RAM 1.5GB

Λίστα δισκία που διαθέτουν μνήμη RAM 1.5GB.