Τηλέφωνα με το λειτουργικό σύστημα X OS 6.0 (Android 10)

Λίστα κινητών που λειτουργούν με το λειτουργικό σύστημα X OS 6.0 (Android 10).