Συσκευές

Το έχω

Κινητά

  Πρόσθεσε τα κινητά που χρησιμοποιείς αυτό το διάστημα
  ή όσα έχεις αναλάβει να διαχειρίζεσαι... :P

  Απόψεις

  • Αυτόματη
   Αξία είναι τέλεια

   Μεγάλη απόδοση. Από τις 3 giigas της μνήμης RAM το σύστημα τρώει 1,5 καθορισμένο χρόνο εικασία θα υποφέρουν. Χαλαρά φωτογραφίες. Η αποτυχία και γιατί πωλήθηκε στην κάρτα SD το διάβασα καλά, στο τέλος μου έσπασε. Δεν μπορώ να συστήσω αυτό. Μου πωλούνται για κάποιον που είχε πολλά να πει 32 εσωτερικές.

   Θετικά κατά
   • Επιδόσεις και μπαταρία
   Βελτιώσιμα κατά
   • Η κάρτα SD είναι μοιραία και μου έσπασε.
   • 8.1
   • Οθόνη7.5
   • Επιδόσεις9.3
   • Κάμερα2.5
   • Συνδεσιμότητα9.7
   • Μπαταρία9.0
  • Αυτόματη
   κινητά καλό. Πληροί καλά. Τελικά ram 2 Πείτε υπολείπονται, όπως τη μνήμη 16 GB.

   Θετικά κατά
   • καλή συνολική
   Βελτιώσιμα κατά
   • Περισσότερη μνήμη αποθήκευσης
   • κάρτα SD
   • 8.5
   • Οθόνη8.8
   • Επιδόσεις9.3
   • Κάμερα7.8
   • Συνδεσιμότητα8.3
   • Μπαταρία7.0

  This service may contain translations powered by Google. Google disclaims all warranties related to the translations, express or implied, including any warranties of accuracy, reliability, and any implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose and noninfringement.

  Μετάλλια

  • 1 Ψήφος
  • 3 Ψήφοι
  • 5 Ψήφοι
  • 10 Ψήφοι
  • 15 Ψήφοι
  • 25 Ψήφοι
  • 50 Ψήφοι
  • 75 Ψήφοι
  • Άποψη
  • Χάλκινη άποψη
  • Αργυρή Άποψη
  • Χρυσή άποψη
  • Ειδικός
  • Kimovil Staff