Dodać do porównania
Gdzie kupić Nokia 1 Plus
1
1
0
1
1
0

SAR (Swoiste tempo pochłaniania energii) Wartości Nokia 1 Plus EU Dual Sim są w następujący sposób:

Pomiar Europejski w głowie: 0.590 W/Kg,
w ciele: 1.790 W/Kg

Unia Europejska ustanawia limit 2 W/Kg w 10 gramach tkanki.


Swoiste tempo pochłaniania energii (po angielsku i powszechnie, SAR, od specific absorption rate) jest miarą maksymalnej szybkości z którą fale radiowe pola elektromagnetycznego są pochłaniane przez tkanki człowieka, jej jednostką jest war przez kilogram (W/kg). SAR określa ciepło pochłonione przez tkanki ludzkie, musimy wziąć pod uwagę, że im dłużej rozmawiamy przez telefon, tym więcej ciepła generuje się w naszych tkankach.

Pomiar SAR realizuje się biorąc pod uwagę użycie telefonu podczas rozmowy (SAR head) jak i z drugiej strony,wskaźnik pochłaniania przez ciało (SAR body). W różnych wariacjach tego samego telefonu, znajdziemy różnorodne wartości, głównie ze względu na sieci w których będzie działał, różne częstotliwości, modele mono lub dual Sim, itd.

Nie istnieje standard na światową skalę, jeśli chodzi o pomiar SAR, spotykamy się z różnymi metodami pomiaru SAR:
- W Stanach Zjednoczonych, Związkowa Komisja Komunikacyjna (FCC), wymaga żeby telefony przedstawiały wartości mniejsze niż 1,6 W/Kg mierzone w objętości 1 gramu tkanki.
- W Europie, Unia Europejska opierając się na standardach IEC ustala limit na 2 W/Kg w 10 gramach tkanki.
- W Indiach w 2012 roku zmienił się standard z europejskiego na ten ze Stanów Zjednoczonych z tą różnicą, że agencja rządowa Indii, Telecommunication Engineering Center (TEC), też realizuje te pomiary.

Nie gwarantuje się informacji podanej na tej stronie internetowej. Kimovil nie jest odpowiedzialny za niedoskonałości, pominięcia lub jakikolwiek inny istniejacy błąd w opublikowanej informacji. Odrzuca się jakąkolwiek reklamację odnoszącą się do tej informacji. Zabrania się odtwarzania całościowego lub częściowego tej strony, używając jakichkolwiek środków lub formy bez wcześniejszej, pisemnej zgody. Marki handlowe, marki i logotypy fabrykantów urządzeń, software, itd. są własnością każdego z nich.

Nokia 1 PlusEU Dual Sim
Nokia 1 Plus
EU Dual Sim
Od 69 £ 69 £ 70 £ 78 78 80 87 $ 87 $ 88 £ 88 £ 89 $ 100 100 112 $ 112 $ 336 336 343 352 R$ 352 R$ 365 R$ 429 429 457 R$ 457 R$ 1658 MX$ 1658 MX$ 1698 MX$ 2128 MX$ 2128 MX$ 5610 руб 5610 руб 5745 руб 6071 Rs. 6071 Rs. 6200 Rs. 7198 руб 7198 руб 7768 Rs. 7768 Rs. -- Zobacz ceny
Sklepy i ceny